2015 Nagoya Illustrators Club Exhibition「Anna Kuni Konna Kuni」

名古屋イラストレーターズクラブ展「あんな国こんな国」出品

2015年10月14日〜18日 会場:愛知県美術館