2019~Now  Information magazine「elufu」 / Chudenkogyo

情報誌「えるふ」表紙ビジュアルシリーズ/中電興業